Sıralama seçin
Toplam 32 ürün görüntüleniyor.

Halit Ziya Uşaklıgil

Romancı, siyaset ve devlet adamı olan Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Osmanlı devleti döneminde yaşayan yazar Türk romanının gerçek anlamda Batılı bir kimlik kazanmasına katkı sağladı. İlk büyük Türk romanı kabul edilen ve dizisi de yapılan Aşk-ı Memnu’nun yazarıdır.

İstanbul’da yaşamını sürdürmüş olan Halit Ziya Uşaklıgil, eserlerinde İstanbul esintilerine yer verdi. Hayatının tamamını edebiyat ile ilgilenerek geçirmiş eğitim hayatına mahalle mektebinde başladıktan sonra askeri eğitim almıştır. Babasının işlerinin bozulmasının ardından ailesi ile İzmir’e taşındı.

Ünlü bir avukattan Fransızca dersleri alan Halit Ziya Uşaklıgil, daha sonra Avustralyalı Katolik Rahiplerinin yönettiği Mechitariste Misyoner Okulunda eğitimine devam etti. İzmir Rüştiyesinde ve Osmanlı Bankasında çalıştığı dönemde İzmir Lisesinde Fransızca ve Edebiyat öğretmenliği yapmış ardından da çalıştığı bankada müdüriyet başkatibi olarak görevde bulunmuştur.

Askerlik mesleğinin kendi mizacı ile uyumsuz olduğunu düşünerek bırakmış ve Fransızca eğitim veren bir okulda eğitimine devam etmiştir. Bu şekilde Fransız edebiyatını yakından tanıyarak çeviriler yapma fırsatı yakalamıştır. Halit Ziya Uşaklıgil geçimini sağlamak için farklı mesleklerle uğraştı. Bankacılık ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

Meşrutiyetten sonra 1908 yılında Reji İdaresinde komiserliğe yükselen yazar İstanbul üniversitesinde Batı Edebiyatı dersleri verdi, 1909’da İttihat ve Terakki Partisinin önerisi ile Sultan Reşat’ın mabeyn başkatipliğine getirildi. Yazar daha sonra Ayan Meclisine üye seçildi ve görevinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra da Hükümet tarafından Fransa, Almanya ve Romanya’ya görevli olarak gönderildi.

Halit Ziya Uşaklıgil, Mütareke yıllarında tekrar ülkeye dönerek Reji dairesinin Meclis Başkanlığını yaptı.  Cumhuriyetten sonra köşküne çekilerek edebiyat çalışmalarıyla meşgul olan yazarın “Louis Figuier'nin Tabeeaux de la Nature” adlı on ciltlik eserinden kısalttığı fenni makaleleri İstanbul'daki Hazine-yi Evrak dergisinde yayımlandı.

İlk olarak Hizmet gazetesinde eserlerini yayınlayan Halit Ziya Uşaklıgil, 1889 yılında gitmiş olduğu Paris'e yönelik izlenimlerini İstanbul'da Filip Efendinin çıkardığı Vakit Gazetesinde yayımladı. Yazarımız yalnız düz yazı değil şiir ve tiyatro türlerinde de eserler kaleme almış, yazı ile şiirlerinde realizm ve sembolizm etkileri sıkça görülmüştür.

Osmanlı edebiyatının en önemli isimlerinden biri de Servet-i Fünun’dur. Halit Ziya Uşaklıgil Garbdan Şarka Seyyale-i Edebiye Fransız edebiyatı üzerine değerlendirilmesinin ardından oluşan bir eseridir. Bu eser Türkçe olarak yayınlanmış Fransız edebiyatı üzerine yazılmış ilk eser unvanını taşır.

Yasak aşk anlamına gelen Aşk-ı Memnu yazarın en önemli eserlerinden biridir. Romanın sembolizm akımının örnekleri kullanılmıştır. Yazarımız bu romanı ile edebiyatçılar arasında kendini kanıtlamıştır. Romantizm akımının baskın olduğu dönemde yazılan Mai ve Siyah eserinde ise realizmin etkileri fazlası ile görülmektedir

Ruhsal çözümlemeleri ile okuyucuyu hikayenin içine çeken yazarımız romanlarında sıklıkla Osmanlıca kelimelere yer vermiştir. Kitapları günümüzde sadeleştirilerek basılmaya devam etmektedir. Halit Ziya Uşaklıgil, Cumhuriyetin ilanından sonra o dönemin yazarları arasında yer aldı. Eserlerini Latin alfabesi ile yazmaya başlayan yazarımız 27 Mart 1945 yılında İstanbul Yeşilköy’de vefat etmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.