Sıralama seçin
Toplam 181 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5

Ömer Seyfettin


Edebiyatta Türkçülük akımının kurucularından olan Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884 yılında Gönen, Balıkesir’de dünyaya geldi. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve Fatma Hanım’ın ikisi küçük yaşta ölen dört çocuğundan biridir.

Ömer Seyfettin, öğrenimine Gönen’de bir mahalle mektebinde başlamış, babasının naklinden dolayı İnebolu ve Ayancık’tan sonra İstanbul’a gelmiştir.

Önce Mekteb-i Osmani’ye, 1893 yılında Askeri Baytar Rüştiyesi’nin subay çocukları için açılan özel sınıfa kaydedilen Ömer Seyfettin, bu okulu 1896 yılında tamamlayarak Kuleli Askeri idadisi’ne yazılmıştır.

Daha sonra eğitimine Edirne Askeri İdadisi’ne naklolarak arkadaşı Enis Avni ile beraber burada devam eden yazar, ilk edebi çalışmaları olan şiirlerini Edirne’deki öğrenciliği sırasında yazmıştır. 1990 yılında İdadi’yi bitirerek İstanbul’a dönmüş ve Mekten-i Harbiye-i Şahane’ye başlamıştır.

Ömer Seyfettin, yayın dünyasına İstanbul’da Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanması ile girmiş, 1903 yılında Makedonya’da çıkan karışıklıktan sonra “Sınıf-ı müstacele” denilen hakla olundan sınavsız mezun olmuştur.

Ömer Seyfettin, mezuniyetinin ardından Piyade Asteğmeni Rütbesi ile merkezi Selanik’te yer alan Üçüncü Ordu’nun İzmir Redif Tümeni’ne bağlı Kuşadası Redif taburuna tayin edilmiştir. İzmir Jandarma Okuluna 1906 yılında öğretmen olarak atanmıştır.

Bir süre İzmir Zabitan ve Efrat Mektebinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1908 yılında merkezi Selanik’te olan Üçüncü Orduda görevlendirilmiş, 1911 yılında ordudan ayrılmıştır. Ancak Balkan Savaşı çıkınca tekrar askere alınmış, Sırp ve Yunan cephelerinde savaşmıştır.

Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi’nin savunması sırasında Yunanlılara esir düşmüş, bir yıl tutsaklıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Daha sonra kısa süreliğine Türk Sözü dergisinin baş yazarlığını yapmıştır.

1917 yılında Kabataş Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atanmış, ölümüne kadar bu görevini devam ettirmiştir. Yazmaya ise Edirne’deki öğrenciliği sırasında başlayan yazarın ilk şiiri “Hiss-i Müncemid” “Ömer” imzası ile 1900 yılında “mecmua-i Edebiye”de yayımlanmıştır.

Ömer Seyfettin’in, İzmir ve Makedonya’da görevli iken yazdığı şiir, öykü ve makaleleri çeşitli dergilerde çıkmıştır. Askerliğe ara verdiği dönemde de yazıları “Rumeli” gazetesi ve çeşitli dergilerde yayımlanmıştır.

Genç Kalemler dergisindeki yazıları ile ünlenen Ömer Seyfettin, derginin ikinci dizisinin ilk sayısında Nisan 1911’de yayınlanan “Yeni Lisan” başlıklı yazısı “Milli Edebiyat” akımının başlangıç bildirgesi olmuştur.

Yazar Milli Edebiyat akımının öncülüğünü ise Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem ile birlikte sürdürmüştür. Öykülerinde büyük oranda realizm etkisinde olduğu görülür. 1917 yılından ölümüne kadar geçen sürede birçok olumsuz duruma rağmen verimli bir hikayecilik döneminin içinde yer almıştır.

Hikaye ve makaleleri Donanma, Yeni Mecmua, Şair, Büyük Mecmua, Diken, Yeni Dünya ve Türk Kadını gibi dergilerle çeşitli gazetelerde yayımlanan Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920 yılında hayatını kaybetmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.