Aysel B.

Merhaba.
"Unutulan Yıllar" ürününü sipariş vermek ister misiniz?

Unutulan Yıllar

0 - Yorum Ekle
1-4 İş Gününde Kargo
%25
60,00 TL
45,00 TL
Açıklama

Niya­zi Ber­kes, 1940’lı yıl­lar­da Tür­ki­ye’de kay­na­tı­lan “ca­dı ka­za­nı” sı­ra­sın­da ırk­çı-tu­ran­cı sal­dı­rı­la­ra he­def ol­muş, Be­hi­ce Bo­ran ve Per­tev Na­ili Bo­ra­tav ile bir­lik­te An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nde yü­rü­tü­len tas­fi­ye so­nu­cun­da kür­sü­sü elin­den alın­mış bi­lim adam­la­rı­mız­dan bi­ri­dir. Da­ha son­ra Ka­na­da’ya gi­de­rek aka­de­mik ha­ya­tını McGill Üni­ver­si­te­si’nde sür­dü­ren Ber­kes, Unu­tu­lan Yıl­lar adı­nı ver­di­ği anı­la­rın­da ya­şa­dığı olay­la­rı ço­cuk­luk yıl­la­rın­dan baş­la­ya­rak di­le ge­ti­ri­yor. Bu­nu ya­par­ken, dö­ne­min top­lum­sal ve si­ya­sal pa­no­ra­ma­sı­nı da çi­zen Ber­kes, bir top­
lum­bi­lim­ci ola­rak yo­rum­lar­da bu­lu­nup; çiz­di­ği tab­lo­nun içi­ne o yıl­la­rın si­ya­set­çi­le­ri­ni, bü­rok­rat­la­rı­nı, ga­ze­te­ci, şa­ir ve ya­zar­la­rını da yer­leşti­ ri­yor. Mil­lî Şef’ten Men­de­res’e, Ha­san-Ali Yü­cel’den Re­şat Şem­set­tin Si­rer’e, Ni­hal At­sız’dan Pe­ya­mi Sa­fa’ya, Ze­ke­ri­ya Ser­tel’e, Şev­ket Aziz Kan­su’dan Su­ut Ke­mal Yet­kin’e ka­dar ni­ce port­re­nin ye­ral­dığı Unu­ tu­lan Yıl­lar’da, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın at­mos­fe­ri için­de bas­tırıl­mak is­te­nen de­mok­ra­si ve in­san hak­la­rı mü­ca­de­le­si­ni, Mil­lî Şef dö­ne­mi­nin to­ta­li­ter yön­tem­le­ri­ni, fa­şist eği­lim­le­rin, ırk­çı-tu­ran­cı akım­la­rın kol
gez­di­ği çev­re­le­ri, tek par­ti re­ji­mi­nin kuk­la­laşmış bü­rok­rat ve si­ya­set­çi­ le­ri­nin ya­nısı­ra az da ol­sa ayak­ta ka­la­bi­len na­mus­lu ve de­mok­rat bi­lim adam­la­rı­nın ve ya­zar­la­rın öy­kü­sü­nü bu­la­cak­sınız. Ka­na­da’da Ber­kes’in öğ­ren­ci­li­ği­ni ya­pan Ru­şen Se­zer’in ya­yı­na ha­zır­la­dı­ğı Unu­tu­lan Yıl­lar, bu­gün hâ­lâ tek­rar­la­nan ben­ze­ri komp­lo­lar so­nu­cun­da ül­ke­sin­de­ki üni­ver­si­te ve dü­şün­ce dün­ya­sın­dan uzak­laş­tı­rı­lan bir bi­lim ada­mının Tür­ki­ye’de de­mok­ra­si­nin önü­ne en­gel­ler çıkar­ma­ya ça­lışan bir zih­ni­ye­te ya­nıtıdır.

Ürün Detayını Göster
Kitap Ayrıntıları
ISBN : 9789754705973
Ebat : 13x19.5

Basım Tarihi : 11/2020

Baskı Sayısı : 8. Basım

Sayfa Sayısı : 536

Cilt Tipi : Ciltsiz

Kağıt Tipi : 2. Hamur

Basım Yeri : Türkiye - İstanbul

Kitapkolik.com Duyuru
100 TL üzeri kargo bedava!
50 TL üzeri kargo 5 TL
Canlı Destek'e Bağlanmak için tıklayınız
Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli 7,50 TL ‘dir.
Kargo ücretini ödeyen ürünler için tıklayınız
Fırsat ürünleri için tıklayınız
Tüm Siparişlerde Sürpriz Hediye

HEMEN İNCELE
Kampanya
%25
60,00 TL
45,00 TL
100 TL üzeri kargo bedava!
50 TL üzeri kargo 5 TL
Canlı Destek'e Bağlanmak için tıklayınız
Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli 7,50 TL ‘dir.
Kargo ücretini ödeyen ürünler için tıklayınız
Fırsat ürünleri için tıklayınız
Tüm Siparişlerde Sürpriz Hediye

HEMEN İNCELE
Niyazi Berkes
Niyazi Berkes
Daha fazla bilgi Yazar Profili
  • Yorumlar (0)
  • Ödeme Seçenekleri
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.