Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi

1844 İstanbul doğumlu olan Ahmet Mithat Efendi, İstanbul Çarşısı esnafı olan Hacı Süleyman Ağa’nın oğludur. 1854 yılında Vidin’e eğitim için gönderilen Ahmet Mithat Efendi daha sonra ailesi ile beraber İstanbul’da dönmüştür. Mısır çarşısında bir aktarın yanında çırak olarak çalıştı. Sonrasında ise Mithat Paşanın yanına girerek onunla bieraber Niş’e gitti. Çalışkanlığından dolayı Mithat Paşanın dikkatini çektiğinden Paşa ona kendi adını vermiştir. Ahmet Mithat Efendi, Fransızca’sını Niş’te ilerletti. Sofya’ya çevirmen olarak gidip orada da evlendi. Yazarımız yazın alanında roman ve hikayeciliği ile ön plana çıkmıştır. Kendisi ilk romanlarında batılı yazarların tarzını benimseyerek halkın anlayacağı bir dil kullanmıştır. Ahmet Mithat Efendi’nin yazıların tamamında bir ders verme niteliği olduğundan sonunda bir kıssadan hisseye yer vermiştir. Yazarın bazı eserlerinde olağanüstü olaylar örgüsüne de rastlanmaktadır. Edebi değeri yüksek olan eserlere kıyasla öğretici eserler kaleme almıştır. Ahmet Mithat Efendi dönemin popüler olan pek çok edebi akımının da etkisinde kalmıştır.

Ahmet Mithat Efendi Kitapları

1844 İstanbul doğumlu olan Ahmet Mithat Efendi, İstanbul Çarşısı esnafı olan Hacı Süleyman Ağa’nın oğludur. 1854 yılında Vidin’e eğitim için gönderilen Ahmet Mithat Efendi daha sonra ailesi ile beraber İstanbul’da dönmüştür. Mısır çarşısında bir aktarın yanında çırak olarak çalıştı. Sonrasında ise Mithat Paşanın yanına girerek onunla bieraber Niş’e gitti. Çalışkanlığından dolayı Mithat Paşanın dikkatini çektiğinden Paşa ona kendi adını vermiştir. Ahmet Mithat Efendi, Fransızca’sını Niş’te ilerletti. Sofya’ya çevirmen olarak gidip orada da evlendi. Yazarımız yazın alanında roman ve hikayeciliği ile ön plana çıkmıştır. Kendisi ilk romanlarında batılı yazarların tarzını benimseyerek halkın anlayacağı bir dil kullanmıştır. Ahmet Mithat Efendi’nin yazıların tamamında bir ders verme niteliği olduğundan sonunda bir kıssadan hisseye yer vermiştir. Yazarın bazı eserlerinde olağanüstü olaylar örgüsüne de rastlanmaktadır. Edebi değeri yüksek olan eserlere kıyasla öğretici eserler kaleme almıştır. Ahmet Mithat Efendi dönemin popüler olan pek çok edebi akımının da etkisinde kalmıştır.