Eğitim Başvuru

Eğitim Başvuru kitapları kendinizi geliştirmenizin yanı sıra insanlar ile toplulukların davranışlarını daha iyi yorumlamak için yardımcı olan kitaplardır. İnsan ilişkilerinde sorun yaşayanlar, kendilerine olan güvenlerini güçlendirmek isteyenler ve çevresini daha iyi yorumlamak isteyenler insan ve toplum kitaplarını okuyarak hayatlarını pozitif yönde değiştirebilirler.

Kişisel Gelişim Kitapları Nelerdir?

İnsanların herhangi bir alanda sahip oldukları potansiyeli en yükseğe çıkarma girişimlerine kişisel gelişim denmektedir. Kısacası kendinizden daha fazlasını ve daha iyisini istemek, kendinizi bütün bunları elde etmeye hazır hale getirmektedir. Kişisel gelişimin temel noktası ise, kendinizi tanıma süreci olmuştur.

Kendinizi tanımanız, hangi alanda iyi olduğunuzu belirlemeniz ve yetersiz olduğunuz konularda kendinizi geliştirmek istediğinizde kişisel gelişim kitaplarından faydalanarak kendinize bir yol çizebilirsiniz.

Kişisel gelişim, içinizde bulunan olumsuz düşünceleri, yargıları ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu düşünceler, yargılar ve inanç kalıplarını belirlemenizi sağlar. Bu süreçte tek kitap okumak yerine, farklı kaynaklardan yararlanmak bu sürecin etkisini maksimuma çıkartacaktır. Kısacası, kişisel gelişim kendinizi hayatta daha etkili, verimli ve güçlü hissetmenizi sağlamaktadır.

Sosyoloji Kitapları Nelerdir?

Sosyoloji nedir cevabına baktığımızda ilk olarak “toplum bilimi” yanıtı aklımıza gelir. Fakat bu bilim dalı üzerine milyonlarca kelimeler, makaleler, yüzlerce sayfalık kitaplar kaleme alındığını düşününce toplum bilimi sözcüğünün yetersiz kaldığını fark edebiliriz. Sosyoloji hem uluslararası, hem de ulusal ve yerel konuları analiz eder, onları inceler.

İki temel anlamda ele alınan sosyoloji, konusu ile amaçlarından gelen özgünlüğü ile toplumsal dünyayı anlama ve açıklamaya yönelen bir bilim dalıdır. Toplumun bakış açısından sosyoloji, anlaşılması güç, karmaşık şeyler üreten ve fazla bilinmeyen bir alandır. Sosyoloji bilim dalını, daha iyi anlamak ve yorumlamak için İnsan ve Toplum kategorimizde yer alan sosyoloji kitaplarını inceleyebilirsiniz.

Psikoloji Kitaplarının Konusu Nedir?

Psikoloji, zihinsel süreçler ile davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. İsmi Yunancada “Ruh” anlamına gelen psykhe ile “Bilgi” anlamına gelen logos kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Psikoloji insan davranışları ile ilgili olduğundan tıptan tamamen ayrılmayan bir bilim dalıdır ve bu özelliği sağlık alanında psikolojiden yararlanmayı sağlamaktadır.

Sağlık alanı dışında eğitimde, siyasette, iş dünyasında ve reklamcılıkta psikoloji biliminden yararlanmaktadır. Kısacası insanların yaptıkları her şey bu bilimin ilgi alanına girmektedir. Günlük hayatınızda kendinizin ve başkalarının neyi neden, nasıl yaptığını, duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalışabilirsiniz.

Psikoloji kitapları ve psikoloji bilimi ile elde edeceğiniz bilgiler sayesinde sorunlarınızı gidermede, doğru davranışlarda bulunmada, sorunlu bulduğunuz davranışlardan kurtularak daha iyi bir hayat sürdürebilirsiniz.

Tarih Kitapları Neler Öğretir?

Tarih, bilindiği gibi geçmişte yaşanan olayları, davranışları ve insanların birbirleri ile olan ilişkileri belgeler, kanıtlara dayandırarak, yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde ve tarafsız bir şekilde anlatmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. En basit ifadesi ile geçmişin bilgisidir.

Tarihin insan ve toplum bilimleri içerisinde de özel bir yeri bulunur. Geçmişte yaşanan olay ve olgulardan meydana geldiğinden geçmişte neler olduğunu, toplumun yaşamı ile birbiri arasındaki ilişkiyi, olguları ve olayları doğru bir şekilde yorumlamanız için, tarihi iyi anlamanız gereklidir. Tarihe bilim sıfatını ise, onun kaynaklar üzerinden gözlem yaparak sebep-sonuç ilişkilerini kurma özelliği kazandırmıştır.

Geçmişten edineceğiniz bu bilgiler sayesinde bu günü daha iyi yorumlayarak, geleceği daha iyi görebilirsiniz. İnsan ve Toplum bilimleri kitapları ile çoğu konuda kendinizi geliştirerek, daha güçlü ve sağlıklı insan ilişkileri kurarak, toplulukları anlayabilir ve geçmişi daha iyi yorumlama imkanına sahip olabilirsiniz. İnsan ve Toplum kitapları kategorimize göz atarak, beğendiğiniz kitapları inceleyerek satın alabilirsiniz.