Cemal Süreya

Cemal Süreya

Cemal Süreya Cemal Süreya, 1931 yılında Pülümür’de doğmuştur yazar aynı zamanda İkinci Yeni Akımının ünlü şairleri arasında yer almaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oluştur. Mesleğiyle ilgili birçok yerde çalışan yazarımız 1982 yılında ise maliye müfettişliği mesleğinden emekliye ayrıldı. Aynı zamanda birok dergi çıkartan şairin asıl adı Cemalettin Seber’dir. 9 Ocak 1990 yılında İstanbulda hayatını kaybeti. Cemal Süreya İkinci Yeni Akımının en önemli kuramcılarındandır. Şiiri ironik bir bakış açısıyla yazmıştır. Şiirin hiçbir mantık ve düzene oturtulamayacağını vurgulamıştır. Kendi üslubunu oluşturan şairimiz Cemal Süreya kendine has bir şiir anlayışı getirmiştir. Bilgi birikimini çarpıcı ve yoğun imgelerle sentezlemiştir. İlk şiirlerinde biçime önem vermiştir. Daha sonra kaleme aldığı şiirlerinde bu anlayışından vazgeçerek insani bir öze yönelip aşk ve bedensel zevki kendine ait üslubu ile dışa aktardı. Cemal Süreya aynı zamanda üslup yönünden halk dilini kullandı. İkinci Yeni anlayışıyı ile şiirler yazmasına rağmen geleneğekarşı çıkmamış hatta gelenek değerlerinden geniş ölçüde yararlandı. Orhan Veli Kanık’tan etkilenerek nükteli söyleşisini geliştirdi. Fakat son şiirlerinde nükteli söyleşisini kaybetmeye başladı. Toplumsal gerçekçi yazdığı şiirlerinde modern ressamlar gibi soyutu somutlaştırmıştır. İkinci Yeni anlayışını benimseyen sanatçılarına bakıldığında onlara göre daha açık şiirler yazan şair Cemal Süreya toplumcu gerçekçilere göre kapalı şiirler kaleme aldı.

Cemal Süreya Kitapları

Cemal Süreya Cemal Süreya, 1931 yılında Pülümür’de doğmuştur yazar aynı zamanda İkinci Yeni Akımının ünlü şairleri arasında yer almaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oluştur. Mesleğiyle ilgili birçok yerde çalışan yazarımız 1982 yılında ise maliye müfettişliği mesleğinden emekliye ayrıldı. Aynı zamanda birok dergi çıkartan şairin asıl adı Cemalettin Seber’dir. 9 Ocak 1990 yılında İstanbulda hayatını kaybeti. Cemal Süreya İkinci Yeni Akımının en önemli kuramcılarındandır. Şiiri ironik bir bakış açısıyla yazmıştır. Şiirin hiçbir mantık ve düzene oturtulamayacağını vurgulamıştır. Kendi üslubunu oluşturan şairimiz Cemal Süreya kendine has bir şiir anlayışı getirmiştir. Bilgi birikimini çarpıcı ve yoğun imgelerle sentezlemiştir. İlk şiirlerinde biçime önem vermiştir. Daha sonra kaleme aldığı şiirlerinde bu anlayışından vazgeçerek insani bir öze yönelip aşk ve bedensel zevki kendine ait üslubu ile dışa aktardı. Cemal Süreya aynı zamanda üslup yönünden halk dilini kullandı. İkinci Yeni anlayışıyı ile şiirler yazmasına rağmen geleneğekarşı çıkmamış hatta gelenek değerlerinden geniş ölçüde yararlandı. Orhan Veli Kanık’tan etkilenerek nükteli söyleşisini geliştirdi. Fakat son şiirlerinde nükteli söyleşisini kaybetmeye başladı. Toplumsal gerçekçi yazdığı şiirlerinde modern ressamlar gibi soyutu somutlaştırmıştır. İkinci Yeni anlayışını benimseyen sanatçılarına bakıldığında onlara göre daha açık şiirler yazan şair Cemal Süreya toplumcu gerçekçilere göre kapalı şiirler kaleme aldı.