Erich Fromm

Erich Fromm

Erich Fromm Musevi kökenli Amerikalı ünlü psikanalist, sosyolog ve filozof olan Erich Fromm, 23 Mart 1900 yılında Almanya’da doğdu. Ruh biliminde Marksist-Sosyalist yaklaşımın en önemli temsilcilerinden olan yazar, Heideberg ve Münih Üniversitelerinde toplum bilimi ve psikanaliz eğitimleri aldı. Heideberg Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.  Nazi hareketlerinin başladığı 1930’lu yılların başında İsviçre Cenevre’ye taşınan Erich Fromm, Chicago Ruh çözümleme Enstitüsünden aldığı davet ile ABD’ye gitti. Bu üniversitede 4 yıl kadar uzman olarak görev yapan Erich Fromm, özel çalışmalarının yanı sıra Columbia Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, sayılı büyük üniversite ve kolejlerde görev yapmıştır. 1949 yılında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinin profesörlük teklifini kabul ederek, Ruh Fakültesi bölümünde ruh çözümleme şubesini kurdu ve emekli olana kadar çalıştı. Emekliliğinin ardından yaşadığı ülke olan İsviçre’de 18 Mart 1980 yılında hayatını kaybetmiştir.

Erich Fromm Kitapları

Erich Fromm Musevi kökenli Amerikalı ünlü psikanalist, sosyolog ve filozof olan Erich Fromm, 23 Mart 1900 yılında Almanya’da doğdu. Ruh biliminde Marksist-Sosyalist yaklaşımın en önemli temsilcilerinden olan yazar, Heideberg ve Münih Üniversitelerinde toplum bilimi ve psikanaliz eğitimleri aldı. Heideberg Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.  Nazi hareketlerinin başladığı 1930’lu yılların başında İsviçre Cenevre’ye taşınan Erich Fromm, Chicago Ruh çözümleme Enstitüsünden aldığı davet ile ABD’ye gitti. Bu üniversitede 4 yıl kadar uzman olarak görev yapan Erich Fromm, özel çalışmalarının yanı sıra Columbia Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, sayılı büyük üniversite ve kolejlerde görev yapmıştır. 1949 yılında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinin profesörlük teklifini kabul ederek, Ruh Fakültesi bölümünde ruh çözümleme şubesini kurdu ve emekli olana kadar çalıştı. Emekliliğinin ardından yaşadığı ülke olan İsviçre’de 18 Mart 1980 yılında hayatını kaybetmiştir.