Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar Hüseyin Rahmi Gürpınar, 17 Ağustos 1864 İstanbul doğumludur. Üç yaşında annesini kaybederek hünkar yaveri olan babası Mehmet Sait Paşa’nın yanına Girit’e gönderilir. İlkokula başladığı dönemde babasının tekrar evlenmesinin ardından 6 yaşında İstanbul’a anneannesinin yanına gönderilerek eğitimini orada sürdürür. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mahmudiye Rüştiyesi, Yakubağa Mektebi ve İdadide okuduğu dönemde tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesi ile 1878 yılında Mekteb-i Mülkiye’ye girer. 1880 yılında ikinci sınıfta ciddi bir rahatsızlık geçirerek öğrenimini yarıda bırakır. Yazar hayatını kalem ile kazanmaya başlamadan önce Ticaret Mahkemesinde Aza Mülazımı ve Adliye Nezareti Ceza Kaleminde memur olarak çalışmıştır. 1887 yılında tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlamış ve bunun ardından Sabah ile İkdam gazetelerinde muharrir ve mütercim olarak çalışmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde Boşboğaz ve Güllabi adlı gazetelerini çıkartmış, İbrahim Hilmi Bey ile de Milliyet Gazetesini çıkartmış ancak uzun ömürlü olmamıştır. Sonrasında ise çalışmalarına Vakit, İkdam, Söz, Zaman, Cumhuriyet, Milliyet ve Son Posta gazetelerinde devam etmiştir. Türk edebiyatının Natüralizm akımının başarılı temsilcilerinden olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Realizmin etkilerini eserlerine de yansıtmıştır.Sokağı edebiyata taşıyan yazar olarak da bilinmektedir. Teknik yönünden başarı kazanamayan romanları toplum için sanat yaklaşımı ile kaleme almıştır. Romanlarında gözlemlere, çevre betimlemelerine yer veren yazar İstanbul’u tün canlılığı ile anlatmış mekan ve dil yönünden canlılığı başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Aile geçimsizlikleri, yanlış batılaşma, eski-yeni çatışması gibi konuları ele almıştır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitapları

Hüseyin Rahmi Gürpınar Hüseyin Rahmi Gürpınar, 17 Ağustos 1864 İstanbul doğumludur. Üç yaşında annesini kaybederek hünkar yaveri olan babası Mehmet Sait Paşa’nın yanına Girit’e gönderilir. İlkokula başladığı dönemde babasının tekrar evlenmesinin ardından 6 yaşında İstanbul’a anneannesinin yanına gönderilerek eğitimini orada sürdürür. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mahmudiye Rüştiyesi, Yakubağa Mektebi ve İdadide okuduğu dönemde tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesi ile 1878 yılında Mekteb-i Mülkiye’ye girer. 1880 yılında ikinci sınıfta ciddi bir rahatsızlık geçirerek öğrenimini yarıda bırakır. Yazar hayatını kalem ile kazanmaya başlamadan önce Ticaret Mahkemesinde Aza Mülazımı ve Adliye Nezareti Ceza Kaleminde memur olarak çalışmıştır. 1887 yılında tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlamış ve bunun ardından Sabah ile İkdam gazetelerinde muharrir ve mütercim olarak çalışmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde Boşboğaz ve Güllabi adlı gazetelerini çıkartmış, İbrahim Hilmi Bey ile de Milliyet Gazetesini çıkartmış ancak uzun ömürlü olmamıştır. Sonrasında ise çalışmalarına Vakit, İkdam, Söz, Zaman, Cumhuriyet, Milliyet ve Son Posta gazetelerinde devam etmiştir. Türk edebiyatının Natüralizm akımının başarılı temsilcilerinden olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Realizmin etkilerini eserlerine de yansıtmıştır.Sokağı edebiyata taşıyan yazar olarak da bilinmektedir. Teknik yönünden başarı kazanamayan romanları toplum için sanat yaklaşımı ile kaleme almıştır. Romanlarında gözlemlere, çevre betimlemelerine yer veren yazar İstanbul’u tün canlılığı ile anlatmış mekan ve dil yönünden canlılığı başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Aile geçimsizlikleri, yanlış batılaşma, eski-yeni çatışması gibi konuları ele almıştır.