Mizancı Murat

Mizancı Murat

Mizancı Murat Asıl adı Mehmet Murad Bey olan Mizancı Murat, 1854’te Dağıstan Cumhuriyetinde dünyaya geldi. Türk gazeteci, tarihçi, yazar ve politika’cıdır. 1864 yılında Rüştiye öğrenimini tamamladı. 1873’te Sivastapol İdadisinden mezun oldu. Fransızca ve Rusça bilen Mizancı Murad, Hariciye Nezareti Matbuat Kalemi’nde çevirmen olarak çalışmıştır. 1877 yılında Mülkiye Mektebinde tarih ve coğrafya derslerini, 1880 de Darülmuallimin de tarih derslerini vermeye başlayan Mehmet Murad Bey,  Darülmuallimin de müdürlükte yaptı. 1876 den 1877 yılına kadar İttihad ve Vakit gazetesinde düzenli olarak siyasi konular hakkında yazılar yazmaya başlamıştır. İlk eseri Târîh-i Umûmî’dir.  Mehmet Murad Bey, 15 Nisan 1917 tarihinde İstanbul da hayatını kaybetti.(63 yaşında).

Mizancı Murat Kitapları

Mizancı Murat Asıl adı Mehmet Murad Bey olan Mizancı Murat, 1854’te Dağıstan Cumhuriyetinde dünyaya geldi. Türk gazeteci, tarihçi, yazar ve politika’cıdır. 1864 yılında Rüştiye öğrenimini tamamladı. 1873’te Sivastapol İdadisinden mezun oldu. Fransızca ve Rusça bilen Mizancı Murad, Hariciye Nezareti Matbuat Kalemi’nde çevirmen olarak çalışmıştır. 1877 yılında Mülkiye Mektebinde tarih ve coğrafya derslerini, 1880 de Darülmuallimin de tarih derslerini vermeye başlayan Mehmet Murad Bey,  Darülmuallimin de müdürlükte yaptı. 1876 den 1877 yılına kadar İttihad ve Vakit gazetesinde düzenli olarak siyasi konular hakkında yazılar yazmaya başlamıştır. İlk eseri Târîh-i Umûmî’dir.  Mehmet Murad Bey, 15 Nisan 1917 tarihinde İstanbul da hayatını kaybetti.(63 yaşında).