Mustafa Kutlu

Mustafa Kutlu

Mustafa Kutlu Mustafa Kutlu, 6 Mart 1964 Erzincan doğumludur. Erzincan lisesinden mezun olduktan sonra Erzincan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Edebiyat öğretmenliğini çeşitli illerde yapan yazar daha sonra öğretmenlik mesleğini bırakmıştır. Senaryolar yazan yazar, Hareket ve Dergah dergilerinde Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin yayın faaliyetlerini sürdürmüş, özel bir kanalda sohbet çalışmaları yapmıştır. Yazı çalışmalarını sürdüren Mustafa Kutlu, sadece hikaye türünde eserler vermiştir. Yazmış olduğu hikayelerde Anadolu insanının acılarını, perişan ve cahili halkı, çeşitli politikacıların ve aydınların söylemleri ile geri bırakılan insanların yaşamını anlatmıştır. Yabancılaşmaya karşı olan Mustafa Kutlu’ya göre toplumun gelişmesi tarihte ve öz değerlerde gizlidir. Hikayelerinin önemli özelliklerinden biri müstakil yazılmalarına rağmen bir araya konduğunda bir bütünü teşkil etmeleridir. Yazarı bu tekniği edebiyat dünyasında büyük bir yeniliktir. Yazar bu tekniği Kuran’ı Kerim’de görülen ve geleneğimizde olan kıssa kavramından esinlenmiştir. Hikayelerinde din ve tasavvufun yozlaştığını anlatan Mustafa Kutlu, İslam inancına olan büyük bağlılığı ile tasavvufi bir dilin peşinden koşmuş, bu nedenle de genellikle tasavvufi konulara yönelmiştir.

Mustafa Kutlu Kitapları

Mustafa Kutlu Mustafa Kutlu, 6 Mart 1964 Erzincan doğumludur. Erzincan lisesinden mezun olduktan sonra Erzincan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Edebiyat öğretmenliğini çeşitli illerde yapan yazar daha sonra öğretmenlik mesleğini bırakmıştır. Senaryolar yazan yazar, Hareket ve Dergah dergilerinde Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin yayın faaliyetlerini sürdürmüş, özel bir kanalda sohbet çalışmaları yapmıştır. Yazı çalışmalarını sürdüren Mustafa Kutlu, sadece hikaye türünde eserler vermiştir. Yazmış olduğu hikayelerde Anadolu insanının acılarını, perişan ve cahili halkı, çeşitli politikacıların ve aydınların söylemleri ile geri bırakılan insanların yaşamını anlatmıştır. Yabancılaşmaya karşı olan Mustafa Kutlu’ya göre toplumun gelişmesi tarihte ve öz değerlerde gizlidir. Hikayelerinin önemli özelliklerinden biri müstakil yazılmalarına rağmen bir araya konduğunda bir bütünü teşkil etmeleridir. Yazarı bu tekniği edebiyat dünyasında büyük bir yeniliktir. Yazar bu tekniği Kuran’ı Kerim’de görülen ve geleneğimizde olan kıssa kavramından esinlenmiştir. Hikayelerinde din ve tasavvufun yozlaştığını anlatan Mustafa Kutlu, İslam inancına olan büyük bağlılığı ile tasavvufi bir dilin peşinden koşmuş, bu nedenle de genellikle tasavvufi konulara yönelmiştir.