Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai Samipaşazade Sezai, 1959 yılında İstanbul Aksaray’da ki konakta dünyaya geldi. Samipaşazade Sezai  ‘’ Sergüzeşt’’ romanını kaleme alan kişidir. Babası Abdurrahman Sami Paşa’dır. Samipaşazade Sezai, babasının konağında özel eğitim aldı. 1880 yılında ağabeyi Suphi Paşa’nın başında bulunduğu Enkaf Nezareti Mektub-i Kalemi’ne de memur olarak görev yaptı. 1881 yılında Londra Elçiliği 2. Katipliğini kazandı. 4 yıl İngiltere’de kaldı. Bu 4 yıl içerisinde İngiliz ve Fransız edebiyatını inceleme fırsatı buldu. Elçilikteki görevini bırakıp doğduğu yere yani İstanbul’a geri döndü. İstanbul’a döndükten sonra İstişare Odasında memur olarak görev yaptı. 1885 yılından başlayıp 1901 yılına kadar bu görevi yaptı. Memurluk görevi yaparken sanatını ilerletti ve edebi açıdan verimli bir dönem geçirmiş oldu. Bu dönemde Latife Hanım adında biriyle kısa bir evliliği oldu. 18 yaşında tanıştığı Namık Kemal ile tanışarak sürekli mektup aracılığıyla mektuplaştılar. 1874 yılında Kamer Gazetesinde ilan edilen ‘’ Maarif’’ adlı söylev çeşidindeki ilk yazılarıyla ismini duyurdu. Daha sonra 1879 senesinde 3 perdeden yer alan oyunu ile ‘’Şir’’ kitap olarak basımı yapıldı. 1889 ‘da ilk romanı olan ‘’Sergüzeşt’’ i kaleme aldıktan sonra göz hapsine tutulduğunu düşünerek 1901’de Paris’e gitti. Paris’e gittikten sonra ‘’Jön Türkler’’e dahil oldu. 1908’de Meşrutiyet ilan edilene kadar Paris’te kaldı. Bu süre dahilinde İttihat ve Terakki’nin Paris merkezinde çalıştı. İttihat ve Terakki’nin yaygın dalı olan ‘’ Şura-ı ümmet’’ gazetesinde yazarlık görevi yaptı. Kaleme aldığı yazılar II. Abdülhamit’in rejimini eleştiren yazılar yazdı. 1908’de İstanbul’a geldikten sonra 1909 yılında Madrid Büyükelçiliği’nde görev yaptı. I. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından Madrid’ten çıkarak İsviçre’ye geçiş yaptı. Savaşın sona ermesinin ardından 1921’de emekli olup İstanbul2a dönüş yaptı. Hayatının son dönemlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile Samipaşazade Sezai’ye ‘’Hidamat-ı Vataniyye Tertibinde’’ maaşa bağlandı. Samipaşazade Sezai, 1936 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Samipaşazade Sezai Kitapları

Samipaşazade Sezai Samipaşazade Sezai, 1959 yılında İstanbul Aksaray’da ki konakta dünyaya geldi. Samipaşazade Sezai  ‘’ Sergüzeşt’’ romanını kaleme alan kişidir. Babası Abdurrahman Sami Paşa’dır. Samipaşazade Sezai, babasının konağında özel eğitim aldı. 1880 yılında ağabeyi Suphi Paşa’nın başında bulunduğu Enkaf Nezareti Mektub-i Kalemi’ne de memur olarak görev yaptı. 1881 yılında Londra Elçiliği 2. Katipliğini kazandı. 4 yıl İngiltere’de kaldı. Bu 4 yıl içerisinde İngiliz ve Fransız edebiyatını inceleme fırsatı buldu. Elçilikteki görevini bırakıp doğduğu yere yani İstanbul’a geri döndü. İstanbul’a döndükten sonra İstişare Odasında memur olarak görev yaptı. 1885 yılından başlayıp 1901 yılına kadar bu görevi yaptı. Memurluk görevi yaparken sanatını ilerletti ve edebi açıdan verimli bir dönem geçirmiş oldu. Bu dönemde Latife Hanım adında biriyle kısa bir evliliği oldu. 18 yaşında tanıştığı Namık Kemal ile tanışarak sürekli mektup aracılığıyla mektuplaştılar. 1874 yılında Kamer Gazetesinde ilan edilen ‘’ Maarif’’ adlı söylev çeşidindeki ilk yazılarıyla ismini duyurdu. Daha sonra 1879 senesinde 3 perdeden yer alan oyunu ile ‘’Şir’’ kitap olarak basımı yapıldı. 1889 ‘da ilk romanı olan ‘’Sergüzeşt’’ i kaleme aldıktan sonra göz hapsine tutulduğunu düşünerek 1901’de Paris’e gitti. Paris’e gittikten sonra ‘’Jön Türkler’’e dahil oldu. 1908’de Meşrutiyet ilan edilene kadar Paris’te kaldı. Bu süre dahilinde İttihat ve Terakki’nin Paris merkezinde çalıştı. İttihat ve Terakki’nin yaygın dalı olan ‘’ Şura-ı ümmet’’ gazetesinde yazarlık görevi yaptı. Kaleme aldığı yazılar II. Abdülhamit’in rejimini eleştiren yazılar yazdı. 1908’de İstanbul’a geldikten sonra 1909 yılında Madrid Büyükelçiliği’nde görev yaptı. I. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından Madrid’ten çıkarak İsviçre’ye geçiş yaptı. Savaşın sona ermesinin ardından 1921’de emekli olup İstanbul2a dönüş yaptı. Hayatının son dönemlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile Samipaşazade Sezai’ye ‘’Hidamat-ı Vataniyye Tertibinde’’ maaşa bağlandı. Samipaşazade Sezai, 1936 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.