Şemsettin Sami

Şemsettin Sami

Şemsettin Sami Arnavut asıllı bir yazar olan Şemsettin SamiOsmanlı zamanında yaşamış bir sözlük yazarı olarak bilinir. Günümüzde Arnavutluk sınırları içerisinde yer alan Frasher şehrinde 1904 yılında doğan yazar, aynı zamanda ilk Türkçe roman olan Talat ve Fitnat eserinin yazarıdır. Bunların dışında sözlük ve ansiklopedi çalışmaları ile de bilinir. İlk Türkçe sözlük olan Kamusi Türkî adlı eserin de müellifi olan Şemsettin Sami günümüzde Türk edebiyatında ilklerin yazarı olarak bilinir. Modern edebiyat çalışmaları kapsamında yaptığı yenilikler ile hatırlanan yazar, günümüze kadar ulaşan modern anlamda Türkçenin ilk ansiklopedi çalışması olarak kabul edilen, Kamus-ül Alam isimli eserin de sahibidir. Günümüz Türkçesinin oluşturulmasında emekleri vardır.

Şemsettin Sami Kitapları

Şemsettin Sami Arnavut asıllı bir yazar olan Şemsettin SamiOsmanlı zamanında yaşamış bir sözlük yazarı olarak bilinir. Günümüzde Arnavutluk sınırları içerisinde yer alan Frasher şehrinde 1904 yılında doğan yazar, aynı zamanda ilk Türkçe roman olan Talat ve Fitnat eserinin yazarıdır. Bunların dışında sözlük ve ansiklopedi çalışmaları ile de bilinir. İlk Türkçe sözlük olan Kamusi Türkî adlı eserin de müellifi olan Şemsettin Sami günümüzde Türk edebiyatında ilklerin yazarı olarak bilinir. Modern edebiyat çalışmaları kapsamında yaptığı yenilikler ile hatırlanan yazar, günümüze kadar ulaşan modern anlamda Türkçenin ilk ansiklopedi çalışması olarak kabul edilen, Kamus-ül Alam isimli eserin de sahibidir. Günümüz Türkçesinin oluşturulmasında emekleri vardır.