Şinasi

Şinasi

Şinasi Şinasi, 5 Ağustos 1826 tarihinde doğmuştur. Türk tarihi için en önemli yazarlardan biridir. Özellikle Tanzimat’ın ilanından sonra, batılılaşma hareketinde, son derece etkili olmuştur. Batı tarzı tiyatro, şiir ve deneme gibi yazıları ilk kez Şinasi yazmıştır. İleri bir görüşe sahip olanlar yazar, o dönemde yazarlar ve şairler üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Edebiyat alanında yaptığı çalışmalar, çok beğeni toplamıştır. Şinasi gazete fikrini de ilk kez ortaya atmış, ilk Türkçe olan gazete, Tercüman’ ı Ahval’ ı çıkarmıştır. U gazeteyi Agah efendi ile birlikte çıkarmıştır. Daha sonra yine gazete çalışmalarına başlamış, matbaa kurarak, Tasvir- i Efkar gazetesini çıkarmıştır. 13 Eylül 1871′ de ölmüştür.

Şinasi Kitapları

Şinasi Şinasi, 5 Ağustos 1826 tarihinde doğmuştur. Türk tarihi için en önemli yazarlardan biridir. Özellikle Tanzimat’ın ilanından sonra, batılılaşma hareketinde, son derece etkili olmuştur. Batı tarzı tiyatro, şiir ve deneme gibi yazıları ilk kez Şinasi yazmıştır. İleri bir görüşe sahip olanlar yazar, o dönemde yazarlar ve şairler üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Edebiyat alanında yaptığı çalışmalar, çok beğeni toplamıştır. Şinasi gazete fikrini de ilk kez ortaya atmış, ilk Türkçe olan gazete, Tercüman’ ı Ahval’ ı çıkarmıştır. U gazeteyi Agah efendi ile birlikte çıkarmıştır. Daha sonra yine gazete çalışmalarına başlamış, matbaa kurarak, Tasvir- i Efkar gazetesini çıkarmıştır. 13 Eylül 1871′ de ölmüştür.