Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 27 Mart 1889 yılında Kahire’de dünyaya gelen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilköğrenimine ailesi ile beraber gittiği Manisa’da başlamıştır. 1903 yılında İzmir İdadisi’ne girmiş, babasının ölümünün ardından annesi ile tekrar Mısır’a dönmüştür. Öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamlamıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1908 yılında başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmemiş, 1909 yılında arkadaşı olan Şehabettin Süleyman aracılığı ile Fecr-i Ati topluluğuna katılmıştır. 1916 yılında tedavi olmak için gittiği İsviçre’de üç yıl kadar kalmıştır. Mütareke yıllarında İkdam Gazetesindeki yazıları ile Kurtuluş Savaşını destekleyen yazar 1921 yılında Ankara’ya çağrılmış ve bazı görevler almıştır. 1923 yılında Mardin, 1931 yılında Manisa Milletvekili olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bir yandan da gazeteciliği ve roman yazarlığını sürdürmeye devam etmiştir. 1932 yılında Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hüsrev Tökün ve Burhan Asaf Belge ile Kadro dergisinin kurucuları arasında yer almıştır. Yazarın savunduğu bazı görüşler aşırı bulunduğundan Kadro dergisinin 1934 yılında yayımına son vermek zorunda kalmasından sonra Tiran elçiliğine atanmıştır. 1935 yılında Prag, 1939 yılında La Haye, 1942 yılında Bern, 1949 yılında Tahran ve 1951 yılında da yine Bern elçiliklerini getirilmiştir. 27 mayıs 1960 yılından sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun siyasal hayatının son görevi 1961-1965 yılları arasındaki Manisa milletvekilliği olmuş ve 13 Aralık 1974 yılında Ankara’da hayatını kaybetmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kitapları

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 27 Mart 1889 yılında Kahire’de dünyaya gelen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilköğrenimine ailesi ile beraber gittiği Manisa’da başlamıştır. 1903 yılında İzmir İdadisi’ne girmiş, babasının ölümünün ardından annesi ile tekrar Mısır’a dönmüştür. Öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamlamıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1908 yılında başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmemiş, 1909 yılında arkadaşı olan Şehabettin Süleyman aracılığı ile Fecr-i Ati topluluğuna katılmıştır. 1916 yılında tedavi olmak için gittiği İsviçre’de üç yıl kadar kalmıştır. Mütareke yıllarında İkdam Gazetesindeki yazıları ile Kurtuluş Savaşını destekleyen yazar 1921 yılında Ankara’ya çağrılmış ve bazı görevler almıştır. 1923 yılında Mardin, 1931 yılında Manisa Milletvekili olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bir yandan da gazeteciliği ve roman yazarlığını sürdürmeye devam etmiştir. 1932 yılında Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hüsrev Tökün ve Burhan Asaf Belge ile Kadro dergisinin kurucuları arasında yer almıştır. Yazarın savunduğu bazı görüşler aşırı bulunduğundan Kadro dergisinin 1934 yılında yayımına son vermek zorunda kalmasından sonra Tiran elçiliğine atanmıştır. 1935 yılında Prag, 1939 yılında La Haye, 1942 yılında Bern, 1949 yılında Tahran ve 1951 yılında da yine Bern elçiliklerini getirilmiştir. 27 mayıs 1960 yılından sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun siyasal hayatının son görevi 1961-1965 yılları arasındaki Manisa milletvekilliği olmuş ve 13 Aralık 1974 yılında Ankara’da hayatını kaybetmiştir.