Orhan Pamuk - Veba Geceleri - Kitabı Satın Al

Orhan Pamuk – Veba Geceleri

Veba Geceleri Orhan Pamuk’un 23 Mart 2021’de yayımlanmış olan eserinin adıdır. Günümüz dünyasında isminden dolayı da oldukça dikkat çeken bir kitap olarak görülmüştür. Okuyuculara farklı bir dünyanın kapılarını aralayan Veba Geceleri, analiz edildiğinde farklı noktalara değinildiği ortaya çıkmış olacaktır.

Orhan Pamuk bahsi geçen Veba Geceleri eserinde Doğu-Batı karışımı olarak bahsetmiştir. Özellikleri ve sahip olduğu içerik sebebiyle okuyucuları için belli başlı açıklamalarda bulunmuştur. Yazar, kitabın neredeyse 30 yıldır kurgusunun netleşmeye başladığını belirtmiştir.

Romanın kapak kısmında ise yazarın kendi kurguladığı bir resim kullanılmıştır. Roman içinde bulunan veba salgının kişiler etkisi durulurken kapak üzerinde bulunan resim ile bağlantısı da görülmüştür. Karakterlerin ve o dönem içinde bulunan Müslüman-Ortodoks dağılımları üzerinde de durularak dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Veba Geceleri Kitabının Konusu

Veba Geceleri, 1900-1901 senelerinde Kıbrıs-Girit-Rodos civarlarındaki hayali olarak var olan Osmanlı vilayeti olan Minger adası içinde II. Abdülhamid’in saltanatı zamanında geçmiştir. Özellikle ada içerisinde 1894’ten bu yana Çin ve Hindistan’dan gelmiş olan üçüncü veba salgısı dikkatleri üzerinde çekmiş olacaktır.

Eser içinde var olan pandeminin çocuklar, yetişkinler ve diğer birçok kişi üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Analiz edilen pandemi sürecinin kişilerin psikolojik olarak nasıl etkilendiği üzerinde de durulmuş olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin salgın sürecinde nasıl durduğu ve etkileri üzerinde durularak çeşitli sonuçlara ulaşılmaya çalışılmış olacaktı. Çalışma nitelikleri içinde salgının ruhsal etkileri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.

Veba Geceleri Analizi

Dönemin en ünlü karantina doktoru olan Vali Sami Paşa, Hanım Sultan ve bir subay eserdeki karakterler arasında yerini almıştır. Karakterler arasındaki diyaloglar ve kaynakça üzerinde etkisi olan tarihi bir esere işaret ettiği de görülmüştür.

Veba salgını sürecinde toplumların ve devletin nasıl bir etkileşim içinde bulunduğu da göz önünde bulundurularak çalışmalar yapıldığına dikkat çekilmiş olacaktır. Veba Geceleri kitabında salgın sürecinde karakterler üzerinden vurgulanan değerlerin önemi açıklanmıştır.

Sessiz Ev’in baş kahramanı olarak bilinen Faruk’un yaptığı araştırmalar, oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Eser içinde bulunan salgın süreci ve karakterlerle bağlantısı anlatılmıştır. Veba salgını esnasında ailesini kaybetmiş olan çocukların ruhsal etkileri üzerinde durulmuştur.

Orhan Pamuk: Veba Geceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir