Sıralama seçin
Toplam 2800 ürün görüntüleniyor.

İslam Kitapları

Antik dönemlerden bu zamana kadar gelen toplumları ve medeniyetleri etkileyen İslam üzerine kaleme alınan birçok eser bulunmaktadır. Dünyanın hemen her köşesinde farklı din ve İslami medeniyet anlayışlarının anlatıldığı, inanç sistemlerinin gözler önüne serildiği ve dini kuralların açıklandığı kitaplar, farklı yazar ve kaynaklar ışığında sunulmaktadır.

Dinin, kültüreli ekonomik, siyasi, felsefi ve sanatsal olarak üzerindeki etkilerini anlatan, İslamiyet’in ortaya çıkışını ve yayılışını konu alan eserler, günümüz dünyasının nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bunların dışında antik medeniyetin inandığı ve günümüzde yok olan dinleri de anlatan İslamiyet kitapları, insanın tanrı arayışını ve inanma ihtiyacını anlamasını sağlıyor.

Hangi İslami Kitaplar Okunmalı?

Kendi içlerinde farklı öğretiler barındırsa da temelde aynı ana hatlar üzerinde yükselen dinler, öncelikli olarak kutsal kitapların okunması ile anlaşılırlık kazanmaktadır. Bu şekilde bakıldığında İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, Hıristiyanlık dinin kutsal kitabı İncil, Yahudilik dinin kutsal kitabı Tevrat bu alanda ilk okunması gereken İslami kitaplar arasında yer almaktadır.

Bunların dışında din tarihçilerinin ve sosyologların kaleme aldığı ve dinlerin kökenini, gelişmesini ve yayılmasını sağlayan eserler de yine okunması gereken İslam kitapları arasında gösterilmektedir.

İslam kitapları arasında yer alan ve farklı düşünler ile inanışları anlamanız için sizleri bekleyen eserler, birbirinden farklı din kavramlarının işlendiği onlarca eser içerisinden dilediğinizi kolaylıkla sipariş edebilir, dinleri ve temel öğretilerini kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Dünyada Kaç Tane Din Bulunmaktadır?

Yaygın bir teoriye göre dünya üzerinde yaklaşık 4300 din bulunmaktadır. Bu dinlerin arasında ise semavi dinler en çok inanana sahip olan dinler olarak bilinmektedir. Semavi dinler İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin de içinde olan, tek tanrı ve gök tanrı inancına sahip dinler arasında gösterilmektedir.

Semavi dinlerin dışında Asya kıtasında çoğu insanın inandığı Budizm, Sihizm, Hinduizm, Şintoizm ve Çin halk dinleri de dünyada etkili dinler arasında yer alır. Bu dinlerin coğrafi ve kültürel farklılıkları gözetilerek geliştirildikleri ve getirdikleri kurallar bulunmaktadır.

Temelde birbirine benzeyen ve aynı temel konuları işleyen bu dinler, toplumun yaşayış şeklinden giyimine kadar pek çok farklı konuya dahil olarak şekillenmektedir. Kendi ideolojileri ile kutsal kitapları bulunan bu dinlerin Peygamberler ile dervişlerle dünyanın her yerine yayıldığı bilinmektedir.

Dinin Temeli Neye Dayanır?

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan dine her ne kadar farklı anlamlar yükleniyor olsa da insanların hayatını etkileyen, inanç ile maneviyata dayalı olguların bütünü olarak görülmektedir. Kutsal ve ahlaki değerler taşıyan din kavramı, farklı ayinler içeren, ibadet şekleri barındıran ve kendi içinde değerlere sahip olan sistemler bütünü olarak ele alınmaktadır.

Farklı kültür, toplum ve kişilerde farklılıklar gösteren kavramın ne zaman ortaya çıktığı tam anlamı ile bilinmese de, ortaya çıkışı antik dönemlerdeki toprak ile güneşe tapınma eylemi ile bağdaştırılmaktadır. Her çağda farklı dinlerin ortaya çıkması, bunların coğrafi ve kültürel farklılıkları etrafında şekillendirdiği görülmektedir.

İlk çağ insanlarının inanış şekillerinin zamanla yerini çok tanrılı dinlere ve daha sonra da tek tanrılı dinlere bıraktığı var olan teoriler arasında yer almaktadır. Bu nedenle dinin mitolojilere ve antik dönem insanlarının inanış şekillerine dayandığı yaygın olarak bilinen bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.