Sıralama seçin
Toplam 1706 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 .... 52 53 54

Sosyoloji Kitapları

Toplumun yapısını, kültürünü, güç dengesini araştıran sosyoloji, geçmişten günümüze olan tüm değişimleri ele alarak farklı toplumların siyasal hareketlerden nasıl etkilendiğini ve ne gibi reaksiyonlar gösterdiğini anlatan çeşitli eserler, bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin sınırlarını genişletmelerine yardımcı olmaktadır. İktidarı, siyaseti, güç dengesi ve dağılımı insan üzerinden değerlendiren ve toplumsal bilinç ile bakış açısını nasıl etkilediğini gösteren onlarca sosyoloji kitabı seçeneği bulunmaktadır.

Siyaset Sosyolojisi Nedir?

Sosyoloji alanının bir alt dalı olan siyaset sosyolojisi, siyaset olgularının etkilerini, toplumsal kültür, ideoloji ve yapılar üzerinde ne gibi değişimlere neden olduğunu inceleyen bilim alanı olarak adlandırılmaktadır.

Siyaset biliminden ayrı olarak kurumlardan çok insan ilişkilerini ve siyasetin insan üzerindeki etkilerini incelemektedir. Siyasetin toplum üzerindeki etkilerini incelerken aynı zamanda toplumların da siyaset ve mevcut iktidar üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

Açıkçası, siyaset ile toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve etkileşimi inceleyen, ne gibi değişimler olduğunu ve bu değişimlerin toplum açısından nasıl algılandığını gözler önüne seren bilim dalına siyaset sosyolojisi denmektedir.

Sosyoloji Kitapları Hangi Konuları İnceler?

Toplum ve siyaset arasındaki bağı ele alan sosyoloji, kültürel değişimler, ideolojik yapılar, insan psikolojisi, toplumsal bakış açısı ve toplumsal etki gibi konuları ele alan sosyoloji kitapları, toplum ile bili arasındaki tüm konular da dahil birçok konuyu incelemektedir.

Toplumsal benlik ile tarihsel sürecin, hukuk, ekonomi, askeri politikalar ve uluslararası ilişkileri şekillendirmedeki rolünü ve bunun getirilerini iktidar ve güç kavramı ile beraber araştırmaktadır.

Ayrıca katılım siyaseti konusunu da inceleyen sosyoloji alanı, söz konusu ülkedeki halkın siyasete, seçimlere ve iktidara bakışını nasıl bir katılım sağladığını ve sonucunda ne beklentiler içerisine girdiğini de konu edinmektedir.

Siyaset Sosyolojisi Hangi Akımlardan Yararlanır?

Sosyoloji disiplini ve siyaset biliminin kesişme noktası olan siyaset sosyolojisi alanı, post-modernizm, post-yapısalcılık, rasyonalizm ve disiplinler arası çalışmalardan yardım almaktadır.

Post-yapısalcı felsefedeki disiplinler arası bütün kavramları çözülüp, iç içe geçmiş yeni bir söylem geliştirme düşüncesini temel alan siyaset sosyolojisi, yeni bir anlam ve yeni bir dil oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, post-modernist felsefenin de temelini oluşturan yerelleşme, kendine özgü ve özgünlük dillerini geliştirme düşüncesini de temel edinerek her alanda oluşa siyasi hareketlerin o bölgedeki kültüre ve tarihi benliğe bağlı olduğunu savunmaktadır.

Kendine özgü inceleme nesneleri olan ve ulusa, bölgeye, ülkeye ya da topluma ait endemik hareketleri ele alan disiplin, toplumların nasıl değiştiğini ve bu değişim ile beraber siyasetin de nasıl şekillendiği incelemektedir.

Hangi Sosyoloji Kitapları Okunmalı?

Bilimi, siyaseti, toplumsal hareketleri ve kültürü inceleyen sosyoloji alanında pek çok önemli filozof ve siyasetçi eserler ortaya koymuştur. Gizli dünya örgütlerinin politikadaki rollerini anlatan, antik dönemlerden bu zamanda kadar gelmiş olan yasaları ve hukuki hareketleri ortaya koyan eserler bu alanda okunması gereken kitaplar arasında gösterilebilir.

Jim Marrs, Andy Merrifield, Huan Angang, Daniel Guerin gibi yabancı yazarlar ve Harika Ebru Kalkan, Funda Rana Adaçay, Vedat Demiröz, Alparslan Durmuş gibi yerli yazarlar okunması gereken yazarlar arasında yer almaktadır.

Toplum siyaset ilişkisini inceleyen, siyasi söylemleri ve nasıl şekillendirildiklerini konu alan sosyoloji kitapları, günümüz dünyasını ve siyasi olayların arkasındaki fikirleri anlamanız için sizlere yardımcı olmaktadır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.