Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Kadı Hüseyin Fikri Efendi’dir. Baytar okulunu terk ederek girdiği Darülfünun-ı Osmani’nin yani (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923 yılında diplomasını aldı. Erzurum, Konya ve Ankara’daki liselerde öğretmenlik görevi yaptı. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde edebiyat dersleri verdi. 1933 yılından sonra İstanbul’da Kadıköy Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği görevine geçiş yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat tarihi ve estetik derslerinde öğretmenlik yaptı. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yeni yapılan Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörlüğü görevine getirildi. 1942 ara seçimlerinde CHP’den Maraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girerek, üniversitedeki eğitimcilik görevinden ayrıldı. 1946 yılı seçimlerinde tekrar aday olarak çıkarılmayınca bir süre Milli Eğitim Müfettişliği görevinde bulundu. Güzel Sanatlar Akademisinde tekrar eğitim vermeye başladı. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne tekrar dönüş yaptı. Bu bölümde görev yaparken 24 Ocak 1962 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini yumdu.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kitapları

Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Kadı Hüseyin Fikri Efendi’dir. Baytar okulunu terk ederek girdiği Darülfünun-ı Osmani’nin yani (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923 yılında diplomasını aldı. Erzurum, Konya ve Ankara’daki liselerde öğretmenlik görevi yaptı. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde edebiyat dersleri verdi. 1933 yılından sonra İstanbul’da Kadıköy Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği görevine geçiş yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat tarihi ve estetik derslerinde öğretmenlik yaptı. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yeni yapılan Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörlüğü görevine getirildi. 1942 ara seçimlerinde CHP’den Maraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girerek, üniversitedeki eğitimcilik görevinden ayrıldı. 1946 yılı seçimlerinde tekrar aday olarak çıkarılmayınca bir süre Milli Eğitim Müfettişliği görevinde bulundu. Güzel Sanatlar Akademisinde tekrar eğitim vermeye başladı. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne tekrar dönüş yaptı. Bu bölümde görev yaparken 24 Ocak 1962 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini yumdu.