Epiktetos

Epiktetos

Epiktetos Epiktetos en ünlü Antikçağ Yunan düşünürlerinden birisidir. Frigya’da köle olarak dünyaya gelen düşünür daha sonra Stoa felsefesine yöneldi. Antik Roma ve Nicopolis kentlerinde yaşamış olan Epiktetos’un Anadolu’da doğmuş ve bir süre yaşamış olduğu da biliniyor. Köle olarak hayatını sürdürürken de felsefe çalışmaları yapan Epiktetos Yunan kenti Nicopolis’e sürüldükten sonra burada bir felsefe okulu kurar.  Ömrünün sonuna kadar sade bir hayat sürdüren Epiktetos’a göre hayattaki en önemli şey özgürlüktür ve kendisinin sahibi olmayan kimse özgür değildir. Sokrates’ten etkilenen ve pek çok düşüncesini ona atfeden filozof ahlak üzerine çalışmaları ile de biliniyor. Öğrencilerinin kendi konuşmalarından derlediği Düşünceler ve Konuşmalar ve Enkheiridion eserleri Türkçe’ye de çevrilmiştir.

Epiktetos Kitapları

Epiktetos Epiktetos en ünlü Antikçağ Yunan düşünürlerinden birisidir. Frigya’da köle olarak dünyaya gelen düşünür daha sonra Stoa felsefesine yöneldi. Antik Roma ve Nicopolis kentlerinde yaşamış olan Epiktetos’un Anadolu’da doğmuş ve bir süre yaşamış olduğu da biliniyor. Köle olarak hayatını sürdürürken de felsefe çalışmaları yapan Epiktetos Yunan kenti Nicopolis’e sürüldükten sonra burada bir felsefe okulu kurar.  Ömrünün sonuna kadar sade bir hayat sürdüren Epiktetos’a göre hayattaki en önemli şey özgürlüktür ve kendisinin sahibi olmayan kimse özgür değildir. Sokrates’ten etkilenen ve pek çok düşüncesini ona atfeden filozof ahlak üzerine çalışmaları ile de biliniyor. Öğrencilerinin kendi konuşmalarından derlediği Düşünceler ve Konuşmalar ve Enkheiridion eserleri Türkçe’ye de çevrilmiştir.